Vietnamese
English
TRANG CHỦ
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 3,166
Tất cả: 64,248,004
Thành tựu kinh tế - Du lịch Thành phố Vinh Nghệ An - Thiết kế Website TP Vinh Thanh pho Vinh Nghe An
Tin đăng ngày:10/3/2008
Số lần xem 7007 lần xem Bản in

Thành tựu kinh tế

Qua 15 năm đổi mới (giai đoạn 1991-2005), nền kinh tế thành phố Vinh có bước phát triển khá

 • Tốc độ tăng bình quân giá trị tăng thêm (GTTT) là 11,5%. Trong đó giai đoạn 1996 - 2000 là 10,3%, giai đoạn 2001-2005 là 12,5%.
 • Giá trị sản xuất tăng từ 749.200 triệu đồng năm 1990 lên 2.035.300 triệu đồng năm 2000, đến năm 2005 l à 4034500 triệu đồng.
 • Giá trị tăng thêm (GTTT) tăng từ 409.800 triệu đồng năm 1990 lên 1.214.123 triệu đồng năm 2000 (theo giá CĐ năm 1994) và đến năm 2005 là 2.097.400 triệu đồng (theo giá hiện hành). Bình quân GTTT trên đầu người tăng từ 2,3 triệu đồng năm 1990 lên 5,6 triệu đồng năm 2000 (theo giá CĐ 1994) và năm 2005 là 15,1 triệu đồng (theo giá hiện hành).
 • Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng:
  • Công nghiệp - xây dựng năm 1990 chiÕm 29%, năm 2000 chiếm 34,9%, năm 2005 chiếm 52,9%.
  • Dịch vụ năm 1990 chiếm 64,5%, năm 2000 chiếm 61,7%, năm 2005 chiếm 61,07%.
  • Nông - lâm - ngư nghiệp năm 1990 chiếm 6,5%, năm 2000 chiếm 3,4%, năm 2005 chiếm 2,42%.

Sản xuất công nghệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp - xây dựng qua 15 năm có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 1990 là 327.500 tỷ đồng, năm 2000 là 910.900 triệu đồng, đến năm 2005 là 2.136.700 triệu đồng (giá CĐ 1994), riêng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2005 đạt 955.200 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 44,7%.

Tốc độ tăng trưởng bình quân trên địa bàn giai đoạn 1991 - 2005 là 12,5%, riêng giai đoạn 2000-2005 là 18,8%.

 • Trong các loại hình kinh tế ngoài Quốc doanh, phần lớn các Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân hoạt động ổn định và phát triển. Kể từ khi Luật doanh nghiệp ra đời, kèm theo một số loại giấy phép được bãi bỏ, số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được thành lập mới tăng lên và chủng loại sản phẩm cũng đa dạng hơn. Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 1990 là 32, năm 2000 là 285, đến 2005 là 800.
 • Đối với các HTX sau khi chuyển đổi và đăng ký lại (theo NĐ 16/CP của Chính phủ) nhìn chung chuyển biến còn chậm, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thu nhập của xã viên thấp. Tổng số HTX phi nông nghiệp trên địa bàn hiện nay là 23 HTX.
 • Số hộ cá thể chuyên doanh sản xuất TTCN chiếm số lượng tương đối lớn và phát triển ổn định. Năm 1990 là 2209 hộ, năm 2000 là 2460 hộ, năm 2005 là 2740 hộ. Sản xuất chủ yếu trong các ngành nghề: dệt chiếu, cơ khí, chế biến thực phẩm, mộc dân dụng; chế biến lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng có chiều hướng giảm.

Chỉ tính trong giai đoạn 2000-2005, một số sản phẩm Thành phố quản lý đã có mức tăng trưởng khá như:

 • Quần áo các loại tăng từ 1200.000 chiếc năm 2000 lên 2.400.000 chiếc năm 2005, tốc độ bình quân 14,9%.
 • Bia các loại tăng từ 12.800 lít năm 2000 lên 31.000.000 lít năm 2005, tốc độ bình quân 19,35%.
 • Gạch Granit nhân tạo năm 2000 chưa sản xuất, năm 2005 là 1.500.000 viên.
 • Cửa nhôm, sắt các loại tăng từ 60.000m2 năm 2000 lên 1.300.000m2, tốc độ bình quân 121,8%.
 • Gỗ đồ mộc tăng từ 2970 m2 năm 2000 lên 7500 m2 năm 2005, tốc độ bình quân 20,3%.

Dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ phát triển đa dạng. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên địa bàn qua 15 năm 1991 - 2005 là 10,7%. Giá trị sản xuất năm 2000 đạt 1.027.176 triệu đồng, năm 2005 đạt 1.820.400 triệu đồng (giá CĐ 1994), tốc độ tăng trưởng bình quân là 11,4%.

Nhìn chung, hàng hoá cung ứng trên thị trường tương đối phong phú, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu. Các hoạt động dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá. Các đơn vị kinh tế hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch tăng trưởng mạnh và khá đa dạng, đặc biệt là số hộ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, tăng từ 8.600 hộ năm 2000 lên 17.000 hộ năm 2005. Mạng lưới thương mại, dịch vụ phát triển khá nhanh cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Thương nghiệp ngoài quốc doanh phát triển nhanh, đảm bảo nắm được trên 70% lưu chuyển hàng hoá bản lẻ và gần 30% lưu chuyển bán buôn. Tính riêng giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường năm 2005 là 1.577.000 triệu đồng, tăng 19% so với năm 2000.

Cơ sở vật chất ngành dịch vụ, thương mại và du lịch được tăng cường. Hệ thống bưu chính viễn thông và các loại hình dịch vụ ngân hàng phát triển, từng bước được hiện đại hoá. Dự án chợ Vinh đã và đang được triển khai với giá trị đầu tư gần 120 tỷ đồng. Cơ sở vật chất các ngành như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ, du lịch và vận tải được tăng thêm.

Hoạt động kinh doanh đa dạng và có hiệu quả đã góp phần giải quyết được việc làm cho nhiều người lao động, tăng thu ngân sách và tác động tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp ngoại thành theo hướng chuyển từ độc canh trồng cây lương thực sang sản xuất nông nghiệp hàng hoá, thành phố đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây con, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ - cây trồng, hình thành vùng rau an toàn, hoa cay cảnh, cải tạo vườn tạp, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thuỷ sản. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiêp trên địa bàn năm 2005 đạt 77.400 triệu đồng (giá năm 1994), trong đó Thành phố quản lý đạt 74.900 triệu đồng.

Tốc độ tăng trưởng bình quân trên địa bàn giai đoạn 1996-2000 là 5,2%, giai đoạn 2001-2005 là 4,9%.

Tính trong giai đoạn 2000-2005, một số sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp Thành phố quản lý đã có bước chuyển biến theo định hướng chuyển dịch cơ cấu phù hợp hơn:

 • Sản lượng lương thực năm 2000 là 7670 tấn giảm xuống còn 7190 tấn năm 2005.
 • Sản lượng lúa năm 2000 là 7345 tấn giảm xuống còn 7159 tấn năm 2005.
 • Sản lượng cá thịt tăng từ 82 tấn năm 2000 lên 800 tấn năm 2005, tốc độ bình quân 57,7%

Kinh tế đối ngoại

Được sự giúp đỡ của Trung ương và Tỉnh, thời gian qua Thành phố đã tranh thủ được nguồn vốn chuyển đổi nợ của Chính phủ CHLB Đức với giá trị gần 105 tỷ đồng cho dự án thoát nước và vệ sinh môi trường. Ngoài ra còn thu hút được các dự án khác nằm trong chương trình tài trợ của các tổ chức HABITAT, DED, NGO.

Các dự án ODA đã được triển khai có hiệu quả như: Cải tạo mạng điện 17 triệu USD; cải tạo và nâng cấp nhà máy cấp nước 21 triệu USD; xử lý chất thải rắn 5,6 triệu USD; cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước giai đoạn hai 9 triệu EURO. Việc thu hút các dự án ngoại tỉnh đầu tư trên địa bàn đạt khá. Hiện có 23 dự án đăng ký đầu tư với số vốn 1.448 tỷ đồng. Nhiều dự án khu đô thị mới, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm thương mại, dịch vụ đang được triển khai như Công viên trung tâm, nhà C1 Quang Trung, các khu đô thị mới Vinh Tân, đường 3/2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tạo nên diện mạo mới của Thành phố trong hiện tại và tương lai.


Các bài mới:

Thắng Hưng Nguyên, Thiếu niên TP.Vinh đứng đầu bảng A (13/6/2016)
Phiên chợ đặc biệt về đồ cổ tại thành Vinh (13/6/2016)
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam (13/6/2016)
Kẻ trọc đầu chém lìa tay bạn nhậu tại quán bia (13/6/2016)
Nghệ An chủ động sắp xếp, bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã bị thừa (13/6/2016)
Việt Nam và Lào sẽ nghiên cứu làm đường cao tốc qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) (13/6/2016)
Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc (13/6/2016)
Cố vượt đèn đỏ, hai xế hộp va chạm mạnh (13/6/2016)

Các tin Giới thiệu chung khác:

Xếp hàng mua thịt ở nhà tầng Quang Trung (26/4/2016)
TP Vinh với hành trình xuyên thế kỷ (22/4/2016)
Hồn ta ở lại một ga tàu (26/3/2016)
Tiếng còi vào ca năm ấy... (23/3/2016)
Phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ (1/1/2016)
Đường Hồ Sỹ Dương: "Phố cháo lươn" (7/11/2015)
Làm rạng ngời trang sử quê hương (18/9/2015)
KỶ NIỆM 85 NĂM XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2015): Nhớ mãi những "hạt giống đỏ" (11/9/2015)
Kiên cường Thành phố Đỏ (20/8/2015)
KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945- 2015): Những liệt nữ Thành Vinh (19/8/2015)
TIN ẢNH MỚI
Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Nghệ An và đã được Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam

TP Vinh qua giới thiệu của Wikipedia
Bản đồ Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
LIÊN KẾT
TOP 10 TIN NỔI BẬT
TP Vinh với hành trình xuyên thế kỷ
Phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ
Làm rạng ngời trang sử quê hương
Kiên cường Thành phố Đỏ
KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945- 2015): Những liệt nữ Thành Vinh
"Lá chắn thép" của Thành phố Đỏ
Vinh - Hưng Nguyên: Những ngày Cách mạng Tháng Tám
KỶ NIỆM 51 NĂM ĐÁNH THẮNG TRẬN ĐẦU (5/8/1964- 2015): Chiến thắng năm xưa và khát vọng hôm nay
Gặp gỡ nhân chứng lịch sử chiến dịch Hồ Chi Minh
Đường Mạc Đĩnh Chi: Nếp riêng trong lòng phố lớn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584