Vietnamese
English
TRANG CHỦ
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 2,454
Tất cả: 64,117,681
Nghiệm thu Công việc xây dựng - Du lịch Thành phố Vinh Nghệ An - Thiết kế Website TP Vinh Thanh pho Vinh Nghe An
Tin đăng ngày:23/5/2012
Số lần xem 2909 lần xem Bản in

Nghiệm thu Công việc xây dựng

             Phụ lục 4A ban hanh kèm theo QĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 cua chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ……………, ngày …. tháng …  năm……..

 

Biên bản số: ........

Nghiệm thu Công việc xây dựng

 

Công trình:

 

1: Đối tượng nghiệm thu

………………………………………………………………………

+ Công việc nghiệm thu

………………………………………………………………………

+Vị trí xây dựng công trình

 

2: Thành phần nghiệm thu

 

a/ Giám sát thi công XDCT của  Chủ đầu tư

 

 * Ông(bà):

Chức vụ: 

 * Ông:

Chức vụ: 

* Ông:

Chức vụ:

 * Ông:

Chức vụ:

b/: Phụ trách kỷ thuật thi công của Nhà thầu xây dựng

 

  * Ông:

Chức vụ:

3:Thời gian nghiệm thu

 

       +Bắt đầu

 ……. giờ  phút ngày  tháng … năm …

        + Kết thúc

 ……. giờ  phút ngày  tháng … năm …..

4: Đánh giá công việc đã thực hiện

 

a/ Tài liệu căn cứ nghiệm thu

 

+ Căn cứ hồ sơ thiết kế kỷ thuật thi công  công trình đã được phê duyệt tại …………………………ngày …. tháng….. năm ….. của ………………………...

+ Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành.

+ Căn cứ tài liệu chỉ dẫn theo hợp đồng số: …..ngày ….tháng …năm ……

+  Căn cứ nhật ký thi công và các tài liệu khác có liên quan.

b/ Chất lượng công việc xây dựng:…………………………… …………

..................................................................................................................................................................................................................................................

C/Các ý kiến khác:......................................................................................

d/ý kiến của giám sát thi công xây dưng của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công tác xây dựng công trình. …………………………….…………

5: Kết luận:

+ Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu,đồng ý cho ý kiến triển khai các công việc tiếp theo: Đồng ý nghiệm thu và cho phép tiến hành các công việc tiếp theo ………………………….....

+ Yêu cầu sửa chữa hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có: Không

................................................................................................................................................................................................................................................

Giám sát thi công xây dựng

(Của nhà thầu tư vấn giám sát trường hợp thuê tư vấn giám sát)

 

 

Kỷ thuật trực tiếp thi công

( Của nhà thầu thi công xây dựng công trình)

 

 

 

 

Giám sát thi công xây dựng

 của chủ đầu tư

( Trường hợp giám sát của chủ đầu tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Phụ lục 5A/QĐ số 209/2004/NĐ-CP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  ………………., ngày ..... tháng ..... năm …..

 

Biên bản số:...........

Nghiệm thu hoàn thành bộ phân công trình xây dựng

giai đoạn thi công xây dựng                                            

 

Công trình:

 

1: Hạng mục

Mư­ơng thoát nước

2: Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 

+ Giám sát thi công XD Công trình của chủ đầu tư

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

+: Người phụ trách kỷ thuật thi công của nhà thầu xây dựng

 

* Ông:

Chức vụ:

  3:Thời gian nghiệm thu

 

                       +Bắt đầu

...........giờ......phút ngày...... tháng........ năm

                       + Kết thúc

...........giờ...... phút ngày... tháng.... năm …..

   4: Đánh giá bộ phận công

trình giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện

      a/ Tài liệu căn cứ nghiệm thu

 

+ Căn cứ hồ sơ thiết kế kỷ thuật thi công  công trình đã được phê duyệt tại …………………………………… ngày ….. tháng …. năm …… của ………….về việc phê duyệt  báo cáo kinh tế kỷ thuật xây dựng công trình ………

+ Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành.

+ Căn cứ tài liệu chỉ dẫn theo hợp đồng số: …… ngày ….tháng …năm …..

+  Căn cứ nhật ký thi công và các tài liệu khác có liên quan.

b/ Chất lượng công việc xây dựng:..................................................................

       ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

C/Các ý kiến khác:..........................................................................................

d/ý kiến của giám sát thi công xây dưng của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công tác xây dựng công trình. ..................................................................

........................................................................................................................

5: Kết luận:

+ Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu,đồng ý cho ý kiến triển khai các công việc tiếp theo: ..................................................................................

.........................................................................................................................

+ Yêu cầu sửa chữa hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có............................................................................................................

Giám sát thi công xây dựng

(Của nhà thầu tư vấn giám sát trường hợp thuê tư vấn giám sát)

 

 

Kỷ thuật trực tiếp thi công

( Của nhà thầu thi công xây dựng công trình)

 

 

 

 

Giám sát thi công xây dựng

 của chủ đầu tư

( Trường hợp giám sát của chủ đầu tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Phụ lục 7  ban hanh kèm theo QĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 cua chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  ………………., ngày ..... tháng ..... năm …..

 

Biên bản

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

hoặc công trình để đưa vào sử dụng                                     

 

1:Công trình/ hạng mục công trình

 

2: Địa điểm xây dựng

 

2: Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 

a/ Đại diện chủ đầu tư

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

……………………………

Chức vụ:.

…………………………..

Chức vụ: .

b/ Đại diện nhà thầu thi công

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

……………………………

Chức vụ:.

…………………………..

Chức vụ: .

c/ Đại diện nhà thầu thiết kế

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

……………………………

Chức vụ:.

…………………………..

Chức vụ: .

 

 

  4:Thời gian nghiệm thu

 

                       +Bắt đầu

...........giờ......phút ngày...... tháng........ năm

                       + Kết thúc

...........giờ...... phút ngày... tháng.... năm …..

   5: Đánh giá hạng mục công

xây dựng,công trình xây dựng

      a/ Tài liệu căn cứ nghiệm thu

 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

b/ Chất lượng hạng mục công trình xây dựng,công trình xây dựng:...............

       ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

C/Các ý kiến khác:..........................................................................................

6: Kết luận:

+ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng  ..................................................................

.........................................................................................................................

+ Yêu cầu sửa chữa ,hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có...............

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

 

 

 

Chủ đầu tư

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu thiết kế

xây dựng công trình

 

 

 

 

Nhà thầu thi công

xây dựng công trình

 

 


Các bài mới:

Thắng Hưng Nguyên, Thiếu niên TP.Vinh đứng đầu bảng A (13/6/2016)
Phiên chợ đặc biệt về đồ cổ tại thành Vinh (13/6/2016)
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam (13/6/2016)
Kẻ trọc đầu chém lìa tay bạn nhậu tại quán bia (13/6/2016)
Nghệ An chủ động sắp xếp, bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã bị thừa (13/6/2016)
Việt Nam và Lào sẽ nghiên cứu làm đường cao tốc qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) (13/6/2016)
Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc (13/6/2016)
Cố vượt đèn đỏ, hai xế hộp va chạm mạnh (13/6/2016)

Các tin Kinh tế khác:

Không yêu cầu giấy tờ hành chính ngoài quy định (5/4/2016)
Nghỉ việc, có phải trả thẻ bảo hiểm y tế? (10/3/2016)
Phân bổ hơn 3.617 tấn gạo cứu đói dịp Tết Bính Thân 2016 (15/1/2016)
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 2016 (13/1/2016)
Quy định mới về đấu thầu qua mạng (8/12/2015)
Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và lương hưu (23/11/2015)
Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (5/11/2015)
Nhiều chính sách cho lao động nữ (4/10/2015)
Người lao động nào được mua cổ phần ưu đãi? (15/9/2015)
Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp (15/9/2015)
TIN ẢNH MỚI
Bảng giá đất tỉnh Nghệ An năm 2014

Bảng giá đất tỉnh Nghệ An năm 2014
Những điều cần lưu ý khi đăng ký kinh doanh
LIÊN KẾT
TOP 10 TIN NỔI BẬT
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584