Vietnamese
English
TRANG CHỦ
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 1,756
Tất cả: 64,094,939
Công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất - Du lịch Thành phố Vinh Nghệ An - Thiết kế Website TP Vinh Thanh pho Vinh Nghe An
Tin đăng ngày:8/7/2014
Số lần xem 1681 lần xem Bản in

Công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất

Ngày 1/7/2014, Luật Đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực thi hành. Đạo luật này như luồng sinh khí mới thổi vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế toàn cầu hóa của đất nước. Luật có một số nội dung đổi mới quan trọng, tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đồng thời, quy định cụ thể quyền của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người dân trong thực hiện luật này.

 
Những điểm mới của Luật Đất đai 2013
 
Luật Đất đai năm 2013 ra đời là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Luật Đất đai có nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhằm khai thác tiềm năng vô giá về đất đai để xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
 
Ngoài việc tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đồng thời, quy định cụ thể quyền của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người dân. Luật Đất đai 2013 đã hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với khu vực nông nghiệp nhằm tạo động lực cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên cơ sở những quy định cụ thể. Luật chú trọng đổi mới công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch của các ngành và lĩnh vực khác của địa phương. Đặc biệt, luật đã quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện làm căn cứ thu hồi, giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất nhằm  đảm bảo phù hợp khả năng đầu tư và huy động các nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc thực hiện các dự án có sử dụng đất.
 
Một điều quan trọng khác là Luật Đất đai 2013 nhằm tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo hướng thị trường, xóa bỏ cơ chế bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai quanh các quy định như thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển cơ bản sang hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất… Các quy định trong luật đã hoàn thiện cơ chế nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội thông qua quy định Nhà nước, chủ động thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất; lập quỹ phát triển đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng. Đồng thời, quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, có chế tài mạnh để xử lý đối với các trường hợp không sử dụng, chậm tiến độ để khắc phục tình trạng giao, cho thuê tràn lan khi đã giao nhận mà vẫn bị bỏ hoang, không có hiệu quả trong việc sử dụng đất gây thất thu trong quản lý sử dụng đất kinh tế đặc thù.
 
Người dân đến làm thủ tục tại Văn phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TP Vinh

Người dân đến làm thủ tục tại Văn phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TP Vinh

 

Bên cạnh đó, việc đổi mới trong Luật Đất đai 2013 nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất thông qua các quy định cụ thể về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; quy định đăng ký đất đai là bắt buộc; tăng cường sự giám sát của các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức được dân cử. Đây cũng là biện pháp thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Mở rộng quyền cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Luật coi việc tiếp tục đổi mới công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - người sử dụng đất - nhà đầu tư thông qua các quy định về giá đất bồi thường, điều kiện được bồi thường; tách bạch các khoản bồi thường và hỗ trợ để việc này được công bằng với các đối tượng bị thu hồi đất. Một điểm đáng chú ý khác là Luật Đất đai 2013 quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số qua việc bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, cấp đổi giấy chứng nhận, chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất. Luật xác lập cụ thể hơn trách nhiệm, quyền hạn của Nhà nước, các chủ thể sử dụng đất, quan tâm đến chất lượng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp.
 
Triển khai và thực hiện nghiêm túc
 
Ngày 24/3/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1077/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo kế hoạch trên, các sở, ngành và UBND các cấp thực hiện tốt các điều kiện để thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất chuyển mục đích sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường; điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; công tác định giá đất…
 
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai phải được thành lập hoặc tổ chức lại trước ngày 31/12/2015. Trong thời gian chưa được thành lập hoặc tổ chức lại thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã thành lập được tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao. UBND tỉnh cũng đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai trước ngày 1/7/2014.
 
Theo quy định của Luật Đất đai 2013, tin rằng các văn phòng đăng ký đất đai hoạt động sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn, không gây phiền hà cho người dân. Và, các thành phần kinh tế hoạt động mang lại hiệu quả trong phát triền kinh tế - xã hội từ quỹ đất, tiến tới xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu.
 
.

                                                                                                      L.H (Congannghean.vn)


Các bài mới:

Thắng Hưng Nguyên, Thiếu niên TP.Vinh đứng đầu bảng A (13/6/2016)
Phiên chợ đặc biệt về đồ cổ tại thành Vinh (13/6/2016)
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam (13/6/2016)
Kẻ trọc đầu chém lìa tay bạn nhậu tại quán bia (13/6/2016)
Nghệ An chủ động sắp xếp, bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã bị thừa (13/6/2016)
Việt Nam và Lào sẽ nghiên cứu làm đường cao tốc qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) (13/6/2016)
Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc (13/6/2016)
Cố vượt đèn đỏ, hai xế hộp va chạm mạnh (13/6/2016)

Các tin An ninh - Pháp luật khác:

Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc (13/6/2016)
Cố vượt đèn đỏ, hai xế hộp va chạm mạnh (13/6/2016)
Nhếch nhác trên Đại lộ Lê - Nin (13/6/2016)
Xe giường nằm bốc cháy kinh hoàng, 35 hành khách thoát chết (9/6/2016)
Ngăn dán quảng cáo, tổ trưởng dân phố bị đánh nhập viện (7/6/2016)
Mâu thuẫn, chém 2 người bị thương tại quán bia Pocpoc (7/6/2016)
Nghệ An: Xe buýt nát đầu vì đâm vào cột điện (6/6/2016)
Tp Vinh xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng (6/6/2016)
Lá cây chứa ma tuý cực mạnh, giá triệu USD nhập lậu vào Việt Nam (6/6/2016)
Xử phạt xe chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường (6/6/2016)
TIN ẢNH MỚI
Sáng 13/9, UBND thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố.

TP Vinh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị về tăng cường đấu tranh PCMT
TP Vinh: Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nhâm Thìn
Công an TP Vinh: Viết tiếp những chiến công
Cô gái 17 bị tra tấn, cạo trọc, xăm quái vật vào mặt
Dịch vụ Bảo vệ vệ sỹ tại TP Vinh Nghệ An
LIÊN KẾT
TOP 10 TIN NỔI BẬT
Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc
Tp Vinh xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
Công an TP Vinh ra quân tháng hành động phòng chống ma túy
ĐỘI CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN: Trao trả 2 xe máy cho người bị mất trộm
Tòa án Thành phố Vinh xét xử lưu động tại phường Cửa Nam
Đột kích sới bạc trong đêm, bắt 10 đối tượng
Tập huấn PCCC tại BQL Quảng trường HCM
Bắt hơn 1 tấn thức ăn trẻ em do Trung Quốc sản xuất
Công an TP Vinh bắt hơn 1 tấn hàng là thức ăn nước uống cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất
Đi tắt quá dải phân cách - Thói quen xấu
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584