Vietnamese
English
TRANG CHỦ
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 1,455
Tất cả: 64,385,127
Bí thư tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ "bí quyết" thu hút đầu tư - Du lịch Thành phố Vinh Nghệ An - Thiết kế Website TP Vinh Thanh pho Vinh Nghe An
Tin đăng ngày:4/1/2016
Số lần xem 1032 lần xem Bản in

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ "bí quyết" thu hút đầu tư

Trong không khí khẩn trương triển khai nhiệm vụ của những ngày đầu năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc chia sẻ những thành tích Nghệ An đạt được nhiệm kỳ qua và phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ tới.


Một góc thành phố Vinh. Ảnh minh họa

Đầu tiên, xin chúc mừng ông vừa được Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Ông có thể chia sẻ những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ XVII và phương hướng để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII?

- Có thể vui mừng khẳng định rằng 5 năm qua, trong điều kiện nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng, sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong 5 năm 2011-2015 đạt 7,89%. GRDP bình quân đạt 29 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 29,35% năm 2010 xuống 24,2%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 38,94% lên 43,3%; tỷ trọng dịch vụ tăng từ 38,94% lên 43,3% năm 2015. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình quân 5 năm đạt trên 4,65%/mục tiêu nghị quyết 4,5 - 5%; đạt mục tiêu sản lượng lương thực ổn định ở mức trên 1,2 triệu tấn. Thu ngân sách năm 2015 đạt  trên 10.038 tỷ đồng/mục tiêu nghị quyết 10.034 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 180.000 ngàn tỷ đồng, tăng 2, 3 lần so với 5 năm trước, trong đó nguồn huy động trong dân chiếm 50%. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng phát triển nhanh. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng, nâng cấp như: Quốc lộ 1, đường Tây Nghệ An, hệ thống 6 cầu vượt đường sắt; nâng cấp Sân bay Vinh có công suất 3 triệu hành khách/năm, là sân bay có lượng hành khách nội địa tăng trưởng cao nhất nước trong giai đoạn 2011 – 2015; đầu nhiệm kỳ gần 30 xã chưa có điện thì đến nay 100% số xã đã có điện lưới. Tốc độ đô thị hóa đến năm 2015 đạt 27% (năm 2010 đạt 17%), diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới; có 114 xã đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới, chiếm 27% số xã trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Giáo dục đào tạo đứng trong tốp đầu cả nước, trong nhiệm kỳ có 13 học sinh đạt giải quốc tế và khu vực (năm 2015 có 99 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 3 cả nước; 3 lượt học sinh đạt giải quốc tế và khu vực); công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật tim hở; các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tạo việc làm hàng năm cho 35.660 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5% so với mức 22,89% đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tập trung chỉ đạo có kết quả Chỉ thị 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vươn lên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước. 
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc

Kế thừa thành tích đó, ngay sau Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 11 chương trình, phân bố trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể:

- Về kinh tế, tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 5 trụ cột kinh tế làm động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Phát huy lợi thế tự nhiên, tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch và các ngành dịch vụ thành ngành kinh tế quan trọng. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển ngành nông nghiệp kết hợp công nghiệp chế biến hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, coi đây là thế mạnh của tỉnh, tiếp tục đột phá xây dựng cơ sở hạ tầng và cải cách thể chế, thu hút đầu tư. 

- Về văn hoá - xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở mọi cấp học, nhất là tại các huyện miền núi, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xây dựng thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò thành Trung tâm giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung bộ. Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát huy di sản dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh. 

Chú trọng tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; củng cố mạng lưới y tế cơ sở với phát triển y tế chuyên sâu để sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao và trung tâm khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung bộ. 

- Về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành các tổ chức tội phạm. Xây dựng Đề án tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đoàn kết dân tộc góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Về đối ngoại, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế; tăng cường các hoạt động quảng bá về hình ảnh của Nghệ An nhằm đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh; tiếp tục hướng đến các nhà đầu tư truyền thống và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương của nước ngoài mà Nghệ An có quan hệ hợp tác, hữu nghị. Mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của các nước trong cộng đồng ASEAN; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào.

- Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức đảng. Chú trọng chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.

Những năm qua, mặc dù không có nhiều lợi thế như Thanh Hóa và Hà Tĩnh nhưng Nghệ An cũng được biết đến với những thành tích cao trong kêu gọi, thu hút đầu tư. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

- Có thể nói, mỗi tỉnh có những lợi thế riêng, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có lợi thế hơn khi 2 tỉnh này đều có cảng nước sâu (Nghi Sơn và Sơn Dương) hết sức thuận lợi trong thu hút đầu tư, thông thương hàng hóa với khối lượng lớn. Tuy nhiên, với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch và tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, mở rộng các hoạt động đối ngoại gắn với nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh như nguồn nhân lực, hạ tầng tốt, tài nguyên khoáng sản... nên nhiệm kỳ 2010 – 2015 Nghệ An đã thu hút được 558 dự án tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 184.281,59 tỷ đồng (tăng 245 dự án và 76.879 tỷ đồng vốn đăng ký so với giai đoạn 2005 - 2010); trong đó có 31 chương trình, dự án ODA với tổng vốn đầu tư 15.050 tỷ đồng, 58 chương trình, dự án phi chính phủ (NGO) với tổng số vốn cam kết tài trợ là 16,01 triệu USD. Nhiều công trình, dự án lớn được triển khai, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Với số lượng dự án và nguồn vốn thu hút đầu tư liên tục tăng trưởng và các dự án lớn đã được triển khai thực hiện, chắc chắn Nghệ An sẽ có bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác tư pháp trong sự phát triển của địa phương?

- Nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế - xã hội của Nghệ An đạt được những kết quả hết sức phấn khởi một phần có sự đóng góp tích cực của ngành Tư pháp. Ngành Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện các luật mới ban hành, đặc biệt là Hiến pháp 2013; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội, giải quyết những khó khăn, vướng mắc giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh tốt.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gắn kết với kiểm soát thủ tục hành chính nên chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, qua đó cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, đã góp phần đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông. Chúc Nghệ An sẽ có sự phát triển vượt bậc trong năm 2016 và hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.   
 
 
Tác giả bài viết: Quang Trung - Zen Linh (thực hiện) 
Nguồn tin: Báo Pháp Luật Việt Nam

Các bài mới:

Thắng Hưng Nguyên, Thiếu niên TP.Vinh đứng đầu bảng A (13/6/2016)
Phiên chợ đặc biệt về đồ cổ tại thành Vinh (13/6/2016)
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam (13/6/2016)
Kẻ trọc đầu chém lìa tay bạn nhậu tại quán bia (13/6/2016)
Nghệ An chủ động sắp xếp, bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã bị thừa (13/6/2016)
Việt Nam và Lào sẽ nghiên cứu làm đường cao tốc qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) (13/6/2016)
Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc (13/6/2016)
Cố vượt đèn đỏ, hai xế hộp va chạm mạnh (13/6/2016)

Các tin Kinh tế khác:

Thiếu nguồn nước cho sản xuất rau sạch ở Hưng Đông (TP Vinh) (13/6/2016)
Tăng lương: Sẽ tính tiền lương tối thiểu theo giờ? (13/6/2016)
Nhà dân nứt toác vì dự án chung cư 31 tầng của Bảo Sơn (12/6/2016)
Dịch vụ truyền hình trả tiền: Cuộc đua khốc liệt (12/6/2016)
Nghệ An tham gia Hội chợ du lịch quốc tế "Thailand Travel Mart" (9/6/2016)
'Rau kẹp' sạch, sản phẩm đặc trưng ở Nghi Ân (TP Vinh) (8/6/2016)
Bí quyết nhận biết rau 'bẩn' (8/6/2016)
Ấp trứng vịt lộn 'nở' ra tiền (8/6/2016)
Lộ sai phạm ở dự án bất động sản Minh Khang (8/6/2016)
Xã Hưng Hòa chuẩn bị thả tôm vụ 2 (8/6/2016)
TIN ẢNH MỚI
(Baonghean.vn) - Chiều 11/9, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp của Trung ương đã đến thăm và làm việc với một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Nghệ An
Kỳ thú màu sắc lạ lùng trong thế giới các loại quả
TP Vinh tập trung xây dựng Chương trình MTQG XD NTM
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Vinh
Dịch vụ đào tạo kế toán thuế tại TP Vinh Nghệ An
LIÊN KẾT
TOP 10 TIN NỔI BẬT
Thiếu nguồn nước cho sản xuất rau sạch ở Hưng Đông (TP Vinh)
Nhà dân nứt toác vì dự án chung cư 31 tầng của Bảo Sơn
Xã Hưng Hòa chuẩn bị thả tôm vụ 2
Công khai các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn
Được mùa ớt chỉ thiên ở vùng ngoại ô thành phố Vinh
Tp Vinh thu hoạch lúa Xuân năng suất đạt 6 tấn/ha
Khởi công xây dựng đường Hàn Quốc Namyangju Dasan ở thành phố Vinh
Vùng ngoại thành Vinh được mùa dưa hấu
Mô hình trồng cây ớt cay Chỉ thiên đạt năng suất gần 1 tấn/sào
Chợ đầu mối nông sản Vinh thu hút 700 tiểu thương kinh doanh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584