Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 1,294
Tất cả: 64,384,966
VĂN BẢN PHÁP QUY: VIỆN TRỢ - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: VIỆN TRỢ (6 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
01/2008/TT-BNG
04/02/2008
Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
883/2008/QĐ-BKH
14/07/2008
Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008 - 2009.
803/2007/QĐ-BKH
30/07/2007
Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình và dự án ODA
109/2007/TT-BTC
10/09/2007
Thông tư của Bộ Tài chính số 109/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
123/2007/TT-BTC
23/10/2007
Thông tư của Bộ Tài chính số 123/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
181/2007/QĐ-TTg
26/11/2007
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 ban hành quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584