Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 4,151
Tất cả: 64,248,989
VĂN BẢN PHÁP QUY: GIÁO DỤC - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: GIÁO DỤC (3 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
2a/CT-UBND
25/03/2015
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
4003/UBND-GD
28/8/2015
Thực hiện công tác điều tra PCGD&CMC năm 2015
03/2006/QĐ-UBND
12/05/2011
Về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584