Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 1,422
Tất cả: 64,385,094
VĂN BẢN PHÁP QUY: TƯ PHÁP - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: TƯ PHÁP (18 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
1773/UBND-TP
2016-04-27
Rà soát và thực hiện niêm yết thủ tục hành chính
5076/UBND-TP
22/10/2015
Đăng ký danh mục các văn bản QPPL rình UBND thành phố ban hành năm 2016.
593/UBND-TP
04/02/2015
Đôn đốc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
35/KH_UBND
09/02/2015
Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Vinh năm 2015.
267/TTg
20/03/2015
Quốc hội ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật căn cước công dân
616/BTP-QLXDVPHC
25/03/2015
Lập dự toán sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật
2592/BTNMT
29/07/2015
Áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009
133/KH_UBND
7/8/2015
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
3768/UBND-TP
12/8/2015
Đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL 2015
3866/UBND-TP
18/08/2015
Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính
11194/QĐ-UBND
14/10/2015
Ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên đùng tại UBND thành phố Vinh
293/TB-UBND
04/12/2014
Văn bản pháp luật mới
86
12/11/2014
Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh
107/2014/NĐ-CP
17/11/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
UBND-CA
27/10/2014
Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản theo Công điện 30/CĐ - UBND
4472
16/09/2014
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
114/KH_UBND
10/11/2014
Kế hoạch tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014.
114/KH_UBND
10/11/2014
Kế hoạch tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584