Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 241
Tất cả: 64,344,743
VĂN BẢN PHÁP QUY: LAO ĐỘNG, TB&XH - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: LAO ĐỘNG, TB&XH (6 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
11/HD-UBND
14/01/2016
Hướng dẫn cấp phát gạo dịp tết 2016
4659/TB-LĐTBXH
21/12/2015
Nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội
84/KH_UBND
13/05/2015
Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn thành phố Vinh
89/KH_UBND
19/05/2015
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ
5313/UBND-VP
29/10/2014
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại giao ban tháng 10/2014 khối Văn hóa.
571
28/10/2014
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2010-2015
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584