Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 404
Tất cả: 64,344,906
VĂN BẢN PHÁP QUY: NỘI VỤ - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: NỘI VỤ (22 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
594/UBND-NV
2016-02-15
Xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác CCHC năm 2016
816/UBND-VP
2016-03-07
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính sau kì nghỉ tiết 2016
847/UBND-NV
2016-03-08
Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính
1373/UBND-NV
2016-04-05
Đăng ký công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch CV, CVC năm 2016
2676UBND-NV
07/06/2016
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NĐ 37/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định các tổ chức chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
5392/UBND-NV
05/11/2015
Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 22/9/2015 của BTV tỉnh ủy Nghệ An
576/UBND-NV
04/02/2015
Xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác CCHC năm 2015
59/BTG-TGK
02/03/2015
Chùa Cần linh xin thành lập BQL dự án và BVĐ kinh tế xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo và mở rộng chùa Cần Linh
2017/TTr-UBND
07/05/2015
TTr tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài Truyền thanh - truyền hành thành phố Vinh
2265/UBND-NV
19/05/2015
Quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Đại lễ phật đản và An cư Kiết hạ PL.2559-DL.2015
2616/UBND-VP
08/06/2015
Phân công tiếp xúc cử tri
56/2015-NĐCP
26/06/2015
Nghị định về Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
3161/UBND-NV
07/07/2015
Hướng dẫn nội dung kiểm tra công tác CCHC, DVCQ, VTLT, thực thi công vụ của CB, CC, VC
3222/UBND-NV
09/07/2015
Phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam"
183/CQUBND
20/10/2015
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng quý IV/2015 và năm 2015
5058/UBND-NV
21/10/2015
Đánh giá xếp loại các phường, xã năm 2015
5146/UBND-NV
26/10/2015
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
8517/QĐ-UBND
20/11/2014
Thành lập Ban tiếp công dân thành phố Vinh
249/TB-UBND
24/10/2014
Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp UBND Thành phố phiên tháng 10
112/KH_UBND
10/11/2014
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Vinh năm 2014-2015
8517/QĐ-UBND
20/11/2014
Thành lập Ban tiếp công dân thành phố Vinh
6540
25/11/2014
Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND Tỉnh
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584