Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 324
Tất cả: 64,344,826
VĂN BẢN PHÁP QUY: CÔNG NGHIỆP - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: CÔNG NGHIỆP (5 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
599/QĐ-TTg
11/05/2009
Quyết định số 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 05 năm 2009 về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
10/2007/TTLT-BYT-BTC
10/08/2007
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Tài chính số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2007 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sơ y tế công lập
827/2006/QĐ-BKH
15/08/2006
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15 tháng 8 năm 2006 ban hành danh mục thiết bị máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
704/2003/QĐ-BKH
18/09/2003
Quyết định của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư Số 704/2003/QĐ-BKH Ngày 18 tháng 9 năm 2003 ban hành Danh mục thiết bị,máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được
02/2003/TTLT-BTM-KHĐT-CN
27/05/2003
Thông tư liên tịch Bộ Thương mại-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công nghiệp số 02/2003/TTLT-BTM-KHĐT-CN ngày 27 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584