Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 2,779
Tất cả: 64,375,713
VĂN BẢN PHÁP QUY: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (12 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
274/UBND-NV
20/01/2016
Xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020
63/KH_UBND
2016-04-07
Rà soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn TP Vinh
254/BTP-KSTT
24/02/2015
Thực hiện kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015
1070/QĐ-UBND
24/03/2015
Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành việc chấp hành kỷ lật kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ an
QÐ 12/9/2014
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới
7908
28/10/2014
Thực hiện thông báo của BTV Tỉnh ủy kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính
5350
22/10/2014
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực
5349
22/10/2014
Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực
/UBND-NV
05/11/2014
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 2015.
/KH_UBND
10/11/2014
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Vinh năm 2014-2015
5466/UBND-NV
05/11/2014
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 2015.
9567
24/12/2014
Thực hiện kết luận số 102 cảu Bộ Chính trị và chỉ đạo thường trực tỉnh ủy về Hội quần chúng.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584