Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 3,259
Tất cả: 64,248,097
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUYẾT ĐỊNH - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUYẾT ĐỊNH (27 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
6502/QĐ-UBND
12/01/2016
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh NA năm 2016
17/2016/QĐ-UBND
05/2/2016
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên; người tự nguyện chữa trị...
699/QĐ-UBND
26/2/2016
Ban hành Đề án "Tăng cường thực hiện công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
25/2016/QĐ-UBND
2016-03-08
Quy định về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh NA
Quyết định 1756/QĐ-UBND
22-04-2016
Về việc phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025
84/QĐ-UBBC
25/4/2016
Quyết định danh sách chính thức những người ứng cử vào ĐB HĐND Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
3621/QĐ-UBND
2016-06-10
Thành lập tổ công tác liên ngành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè trên các tuyến đường Cao Thắng, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu
10/2015/QĐ-UBND
09/09/2015
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục III Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 về ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố Vinh năm 2015
10586/QĐ-UBND
17/09/2015
Phân công nhiệm vụ các Phó chủ tịch UBND thành phố vinh nhiệm kỳ 2011-2016.
13/2015/QĐ-UBND
21/09/2015
Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố Vinh
/QĐ-UBND
ngày tháng 12 nam 2015.
QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nghệ An, tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh
9451/QĐ-UBND
05/01/2015
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trường THCS Nguyễn Trường Tộ tại xã Hưng Lộc
9450/QĐ-UBND
31/12/2014
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu nhà ở dân cư tại xóm 11 - Nghi Kim
9453/QĐ-UBND
31/12/2014
Hủy bỏ một phần nội dung tại quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND thành phố Vinh về bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Kênh Bắc tại xã Hưng Lộc ( đoạn 3 - đợt 3).
11
07/01/2015
Bãi bỏ quyết định số 132/2007QĐ-UBND ngày 16/11/2007 " quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại vf tranh chấp đất đai trân địa bàn tỉnh"
203/QĐ-BTC
21/01/2015
Thành lập ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi 'Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
08/QD
26/01/2015
Ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm 2015
59/QĐ TTg
02/02/2015
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch
08/QĐ- TTg
26/01/2015
Ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm 2015
679/QĐ-UBND
04/02/2015
Thành lập ban tổ chức giao nhận quân năm 2015
932/UBND-BCHQS
12/02/2015
Bổ sung nhiệm vụ trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2015
676/QĐ-UBND
24/02/2015
Quy định hoạt động của số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh,kiến nghị về cải cách hành chính của cơ quan trực cải cách hành chính tỉnh
667/QĐ-UBND
26/02/2015
Quyết định số về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An(26/02/2015 09:13 AM)
1606/QĐ-UBND
27/03/2015
Thành lập ban tổ chức liên hoan truyên thanh cơ sở thành phố Vinh lần thứ 1 - 2015
33/2015/NĐCP
09/04/2015
Quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra
1844/QĐ-UBND
09/04/2015
Phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm
2350/QĐ-UBND
23/04/2015
Thành lập hội đồng định giá tài sản bàn giao cho ngành điện quản lý và tổ giúp việc cho Hội đồng định giá
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584