Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 1,812
Tất cả: 64,256,983
VĂN BẢN PHÁP QUY: BÁO CÁO - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: BÁO CÁO (13 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
387/UBND-VP
26/01/2016
Báo cáo tình hình tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
19/BC-UBND
2016-02-25 14:05:02
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2016
41/BC-UBND
2016-03-25
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2016
63/BC-UBND
2016-04-26
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2015
212/BC-UBND
25/11/2015
Bc kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2015.
52/BC-UBND
22/04/2015
Bc thực hiện công tác bồi thướng, hỗ trợ GPMB, tái định cư bàn biện pháp đóng chuyển hướng đường Hồ Tồng Thốc dự án đầu tư dự án mới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ( khu B) tại xã Nghi Phú
53/BC-UBND
25/04/2015
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2015
38/BC-VP
20/05/2015
Báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi xử lý văn bản từ ngày 25/3 đến ngày 30/4/2015.
141/BC-UBND
25/08/2015
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2015
163/BC-UBND
01/10/2015
Bc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.
4702/UBND-TP
02/10/2015
Báo cáo công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm 2015
4703/UBND-TP
02/10/2015
Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình THPL năm 2015
201/BC-UBND
11/11/2015
Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584