Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 3,271
Tất cả: 64,248,109
VĂN BẢN PHÁP QUY: CƠ CẤU TỔ CHỨC - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: CƠ CẤU TỔ CHỨC (12 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
141/CQUBND
17/11/2014
Tổng hợp danh sách xếp loại của cán bộ cơ quan UBND thành phố Vinh.
5501/UBND-NV
06/11/2014
Đánh giá xếp loại các phường xã năm 2014.
259/TB-UBND
10/11/2014
Thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Chu Văn Mai - Phó chánh văn phòng HĐND thành phố Vinh.
2011/NĐ-CP
04/07/2011
Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tê công lập
749/QĐ-TTg
03/06/2009
Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 06 năm 2009 về việc ông Nguyễn Chí Dũng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
926/QĐ-TTg
30/06/2009
Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 06 năm 2009 về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV
05/08/2009
Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
1165/QĐ-TTg
07/08/2009
Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp.
110/2009/QĐ-TTg
26/08/2009
Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1527/QĐ-TTg
23/09/2009
Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
117/2009/QĐ-TTg
29/09/2009
Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1563/QĐ-TTg
05/10/2009
Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584