Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 345
Tất cả: 64,344,847
VĂN BẢN PHÁP QUY: DOANH NGHIỆP - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: DOANH NGHIỆP (47 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
2/CT-UBND
2016-03-07
Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016
5/2016/CT-UBND
2016-03-15
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, khách sạn, doanh nghiệp, cụm công nghiệp, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh năm 2016
1101/UBND-VP
2016-03-21
Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh
1099/UBND-NV
11/03/2015
Triển khai cuộc vận động về CCTTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp năm 2015
1374/UBND-VP
30/03/2015
Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn
1413/UBND-LĐ
31/03/2015
Thái lan xử lý lao động tự do Việt Nam trái phép
792/TB.UBND
10/12/2015
Thông báo số 792/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi làm việc với Tập đoàn VNPT về đánh giá kết quả hợp tác Viễn thông -
6613/UBND-QLĐT
31/12/2014
Lựa chọn địa điểm khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trung tâm thương mại mua sắm và dịch vụ tổng hợp Doanh Soa tại xã Nghi Liên
5330/BTP
26/01/2015
Không sử dụng hai ấn phẩm của nhà xuất bản Lao động-xã hội
79/2014/QĐ-UBND
27-10-2014
Ban hành Quy định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17
10/12/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07 và Thông tư số 18 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính Phủ
75/2014/QĐ-UBND
27-10-2014
Ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
87/2014/QĐ-UBND
17/11/2014
Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5980/QĐ-UBND
3/11/2014
Quyết định số 5980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020
15/2014/TT-BTTTT
17/11/2014
Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
2-10-2014
BC tự kiểm tra thực hiện luật quản lý tài sản nhà nước
Nghị định số 84/2014/NĐCP
NÐCP 8/9/2014
Quy định một số điều về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
UBND-NV
21/10/2014
Đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
457/GM-UBND
15/09/2014
Tổ chức buổi làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản về sản xuất nông nghiệp sạch
4549/UBND-TCKH
19/09/2014
Tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện Luật quản lý, sử dụng dùng tài sản nhà nước.
256/TB-UBND
31/10/2014
Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh để kiểm tra tiến độ giải quyết các khu tập thể trên địa bàn
264/TB-UBND
11/11/2014
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND thành phố Vinh tại cuộc họp Lãnh dạo thành phố.
86
12/11/2014
Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh
159
21/11/2014
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ số 29 của Chính Phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước
Hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Khoản 3 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD (Khoản 3 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Khoản 4 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi trụ sở chính
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thủ tục giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện
14/10/2009
Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (theo Luật Doanh nghiệp 2005)
Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp
14/10/2009
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp (Theo Luật Doanh nghiệp 2005)
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp
14/10/2009

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp

Hướng dẫn lập chi nhánh, văn phòng đại diện
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh - Văn phòng đại diện (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Quy chế thực hiện một cửa liên thông
14/10/2009

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện một cửa liên thông trong việc thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp tư nhân
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hướng dẫn thành lập Công ty cổ phần
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hướng dẫn thành lập Công ty hợp danh
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hướng dẫn thành lập Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hướng dẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Địa điểm kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký họat động địa điểm kinh doanh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi ngành nghề kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi tên doanh nghiệp
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi vốn kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi thành viên Công ty hợp danh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584