Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 2,687
Tất cả: 64,386,359
VĂN BẢN PHÁP QUY: KINH TẾ - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: KINH TẾ (23 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
6046/QĐ-UBND
06/01/2016
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020
Số: 1064/QĐ-UBND
2016
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu thành xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020
3170/UBND-TCKH
09/07/2015
Xây dựng kế hoạch kinh tế-XH, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách năm 2016.
2299/UBND-QLĐT
21/05/2015
Tổng hợp danh mục các dự án thủy lợi phục vụ lập Qh tổng thể thủy lợi tỉnh Nghệ An
620/QĐ TTg
26/05/2015
Phê duyệt điều chỉnh Qh tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ an đến năm 2020.
5/CĐ-UBND
02/06/2015
Công điện tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống hạn vụ hè thu năm 2015
13-CT-UBND
19-06-2015
về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
2/UBND-TCKH
05/01/2015
Giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.
3011
07/01/2015
Thông báo chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2015
923/UBND-KT
12/02/2015
Tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp quản lý giết mổ gia súc tập trung trước và sau tết
1103/UBND-KT
11/03/2015
Triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2015
Số 5167/UBND- TC.KH
21/10/2014
Đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
42
19/08/2014
Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
5441/UBND-KT
04/11/2014
Chấn chỉnh hoạt động khuyến mại trên địa bàn thành phố Vinh.
40/2014/TT-BNNPTNT
13/11/2014
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhân và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
UBND TP Vinh
1/9/2011
Danh mục dự án đề nghị được bổ sung kêu gọi đầu tư vào Thành phố Vinh giai đoạn 2011-2015.
UBND
1/9/2011
List of projects proposed in additional to be called for investment in Vinh City in the period of 2011-2015
591/QĐ-TTg
07/05/2009
Quyết định số 591/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
1296/QĐ-TTg
19/08/2009
Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
14/2009/NĐ-CP
13/02/2009
Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.
57/2009/QĐ-TTg
16/04/2009
Quyết định số 57/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 04 năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế và Hiệp định thực hiện giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản theo Điều 10 của Hiệp định Đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
54/2009/QĐ-TTg
14/04/2009
Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 04 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020.
492/QĐ-TTg
16/04/2009
Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 04 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584