Vietnamese
English
TRANG CHỦ
EXCHANGE RATES
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
HIT COUNTER
Hôm nay: 326
Tất cả: 64,344,828
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUY HOẠCH - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUY HOẠCH (13 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
2468 /QĐ-TTg
04/01/2016
Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020
1807/UBND-QLĐT
23/04/2015
Xin quy hoạch chia lô đất ở trên khu đất thu hồi dự án Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và học sinh nghèo tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh
1831/UBND-QLĐT
23/04/2015
Thỏa thuận QH CTXD tỉ lệ 1/500 Trung tâm thương mại Trường thi tại phường Trường Thi
1840/UBND-QLĐT
24/04/2015
Góp ý kiến về công tác thỏa thuận hướng tuyến, vị trí cột, trạm điệm và hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ an
1581/QĐ-TTg
09/10/2009
Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
05/2009/QĐ-TTg
13/01/2009
Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 1 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
18/2009/QĐ-TTg
03/02/2009
Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 2 năm 2009 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020
220/QĐ-TTg
18/02/2009
Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
34/2009/QĐ-TTg
02/03/2009
Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến 2020
87/2009/QĐ-TTg
17/06/2009
Quyết định số 87/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk thời kỳ đến năm 2020.
86/2009/QĐ-TTg
17/06/2009
Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
114/2009/QĐ-TTg
28/09/2009
Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
120/2009/QĐ-TTg
06/10/2009
Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020.
Truyền hình TP Vinh
LIÊN KẾT
GIÁ VÀNG HÔM NAY
VINH CITY PORTAL
The organism in charge: People's Committee of Vinh city
Address: 25 - Le Mao street - Vinh city / Hotline: 0383.598.801- Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
The organism on duty: Television station of Vinh city
Address: 14 - Nguyen Thi Minh Khai street - Vinh city / Tel: 0383.842584